ĐẦM DÙI 3 FA

MQ 3FDD15 ­ Công suất  : 1,5kw/ 2800v/p
­ Điện áp      :  380V / 50Hz
­ Công dụng : Làm chặt bê tông
Động cơ quấn 100% dây đồng
MQ 3FDD22 ­ Công suất : 2,2 kw / 2800v/p
­ Điện áp     :  380V / 50Hz
­ Công dụng : Làm chặt bê tông
Động cơ quấn 100% dây đồng