ĐẦM KHAY 3FA

MQ 3FĐB11 ­ Công suất: 1.1 kw/ 2800v/p
­ Điện áp    :  380V / 50Hz
­ Công dụng : Làm chặt bê tông
­ Không kèm khay
Động cơ quấn 100% dây đồng
 MQ 3FĐB15 ­ Công suất: 1.5 kw/ 2800v/p
­ Điện áp    :  380V / 50Hz
­ Công dụng : Làm chặt bê tông
­ Không kèm khay
Động cơ quấn 100% dây đồng
MQ 3FDB22 ­ Công suất: 2.2 kw/ 2800v/p
­ Điện áp    :  380V / 50Hz
­ Công dụng : Làm chặt bê tông
­ Không kèm khay
Động cơ quấn 100% dây đồng
 MQ 3FĐB30 ­ Công suất: 3.0 kw/ 2800v/p
­ Điện áp    :  380V / 50Hz
­ Công dụng : Làm chặt bê tông
­ Không kèm khay
Động cơ quấn 100% dây đồng