ĐẦM GÀ CẦM TAY

MQ ĐG75 ­ Công suất: 750w
­ Điện áp    :  220V / 50Hz
­ Dây dùi    : Ø 35,dài 1,2m
Động cơ quấn 100% dây đồng