ĐẦM KHAY 1 FA

MQ DB75 ­ Công suất : 0.75 kw/ 2800v/p
­ Điện áp     :  220V / 50Hz
­ Công dụng : Làm chặt bê tông
Động cơ quấn 100% dây đồng
MQ DB11 ­ Công suất : 1.1 kw/ 2800v/p
­ Điện áp     :  220V / 50Hz
­ Công dụng : Làm chặt bê tông
Động cơ quấn 100% dây đồng
MQ DB15 ­ Công suất : 1.5 kw/ 2800v/p
­ Điện áp     :  220V / 50Hz
­ Công dụng : Làm chặt bê tông
Động cơ quấn 100% dây đồng