ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3FA LOGO MẠNH QUÂN

MQ 3FĐC 11-4 -Công suất  : 1.1 kw
-Điện áp         : 380V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ 3FĐC 15-4
MQ 3FĐC 15-2
-Công suất  : 1.5 kw
-Điện áp         : 380V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ 3FĐC 22-4
MQ 3FĐC 22-2
-Công suất  : 2.2 kw
-Điện áp         : 380V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ 3FĐC 30-4
MQ 3FĐC 30-2
-Công suất   : 3.0 kw
-Điện áp         : 380V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ 3FĐC 40-4 -Công suất  : 4.0 kw
-Điện áp         : 380V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ 3FĐC 40-2 -Công suất  : 4.0 kw
-Điện áp         : 380V / 50Hz
-Vòng quay     :  2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ 3FĐC 55-4
MQ 3FĐC 55-2
-Công suất  : 5.5 kw
-Điện áp         : 380V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ 3FĐC 75-4
MQ 3FĐC 75-2
-Công suất  : 7.5 kw
-Điện áp:      : 380v/50Hz
-Vòng quay  : 1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng