ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 FA LOGO MẠNH QUÂN

MQ ĐCTC-2 -Công suất  : 1.5 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  2.800 v/p
 ( Chuyên dùng  lắp máy thái chuối )
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ ĐC 11-4 -Công suất  : 1.1 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ ĐC 15-4
MQ ĐC 15-2
-Công suất  : 1.5 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ ĐC 22-4
MQ ĐC 22-2
-Công suất  : 2.2 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ ĐC 30-4
MQ ĐC 30-2
-Công suất  : 3.0 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ ĐC 35-4
MQ ĐC 35-2
-Công suất  : 3.5 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MQ ĐC 40-4
MQ ĐC 40-2
-Công suất  : 4.0 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 – 2.800 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng