ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 FA LOGO MẠNH THÀNH

MT ĐC 11-4 -Công suất  : 1.1 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MT ĐC 15-4 -Công suất  : 1.5 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MT ĐC 22-4 -Công suất  : 2.2 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng
MT ĐC 30-4 -Công suất     : 3.0 kw
-Điện áp         : 220V / 50Hz
-Vòng quay     :  1.400 v/p
Vỏ gang, động cơ quấn 100% dây đồng