MÁY RỬA XE LAI DÂY CUROA MQ MRX LD 15/38

( có bánh đẩy)
­ Công suất           :  1.5 KW
­ Điện áp                :  220V/50Hz
­ Đầu rửa               :   # 42
­ Áp lực                 :  25 – 45 kg/cm2
­ Lưu lượng            :   15 – 25 L/min
Động cơ quấn 100% dây đồng