MÁY RỬA XE LAI DÂY CUROA MQ MRX LD- 22/48

­ Công suất           :    2.2 KW
­ Điện áp                :    220V/50Hz
­ Đầu rửa               :    # 52
­ Áp lực                 :  25 – 45 kg/cm2
­ Lưu lượng            :   20 – 40 L/min
Động cơ quấn 100% dây đồng