MÁY RỬA XE LAI DÂY CUROA MQ MRX LD- 30/48

­ Công suất          :    3.0 KW
­ Điện áp               :    220V/50Hz
­ Đầu rửa              :    # 54
­ Áp lực                 :  30 – 50 kg/cm2
­ Lưu lượng            :   25 -45 L/min
Động cơ quấn 100% dây đồng